טיפולים

טיפולים פרטניים וקבוצתיים

הטיפול הפרטני מתקיים במסגרת של שעה שבועית כשהקליניקה היא בעצם אולפן.

התהליך זהה לטיפולים בהבעה ויצירה וטיפולים רגשיים ככלל ובנוי קודם כל על יצירת קשר בינאישי, בניית חוזה משותף, חשיבה משותפת על מטרות הטיפול, וכמובן שמירה על סודיות, וחשיבה על טובתם האישית של המטופלים.

השימוש בכלים של הרדיו והדרמה נעשה בשני מישורים עיקריים.

הראשון הוא עצם ניהול השיחה במסגרת השונה של המעגל הסגור- פה-מיקרופון-אוזניים-אזניות-לב, המאפשר שמיעת הקול שלנו באופן אחר מהרגיל, כמו גם הקלטת השיחה עבור הנוכחים בלבד, וקבלת ההקלטה בסיום כל מפגש, המאפשרת שמיעה חוזרת שלו.

במישור היצירתי, האולפן פותח פנינו מגוון אפשרויות עצום החל משימושים שונים בקול, קריינות, בהירות הקול, ויסות, דרך עולם המוזיקה האינסופי, שימוש במוזיקה ויצירת מוזיקה חדשה, ועד כתיבה, הגשה, בניית ראיונות אמתיים או מדומיינים וכל פורמט יצירתי אחר העולה על הדמיון אשר הפלטפורמה של הרדיו יכולה להוות לו במה.

 

הייחוד בטיפול במרחב זה מבחינת ההבעה והיצירה, הוא שמגוון היצירה המתאפשרת בו רב במיוחד, ובאמת השמיים הם הגבול. 

 

השימוש בחומרים המוקלטים מהשידור נשאר חסוי והוא לאוזני המטופל\ת בלבד. אלא אם נעשית החלטה משותפת אחרת של המטפלת והמטופל\ת.